‪شرکت ارگ پلیمر زنجان تولید کننده نایلون عریض در دو نوع یو وی

UV (مقاوم در برابر نور خورشید – نایلون گلخانه ای)

تولیدکننده انواع نایلون های مخصوص کشاورزی و گلخانه ای

آقای چراغی: ۰۹۱۲۱۴۹۰۳۷۸ – ۰۹۱۲۲۸۴۲۹۱۹ – ۰۲۱۵۶۸۰۴۸۸۹ – ۰۲۱۵۶۸۰۴۸۹۵