نوشته‌ها

تولید و فروش نایلون کشاورزی و عریض

تولید و فروش نایلون کشاورزی و عریض

تولید و فروش نایلون کشاورزی و عریض ، قیمت نایلون گلخانه

فروش انواع نایلون کشاورزی درجه 1 و 2 و رنگی در ابعاد مختلف

تولید و فروش نایلون کشاورزی و عریض

تولید و فروش نایلون کشاورزی و عریض

* نایلون های کشاورزی

* نایلون های گلخانه ای عریض یو وی دار
* انواع مالچ
*نایلون های آبیاری

فروش نایلونهای کشاورزی سه لایه و نایلونهای شرینک سه لایه فیلمهای پلاستیک سه لایه و تک لایه کشاورزی پوشش گلخانهها. تونلهای کم ارتفاع. پوشش دهی. گندزدایی و ضدعفونی نمودن خاک با استفاده از مواد ضدعفونی کننده